Próbna ewakuacja w Centrum

W ramach szkolenia z zakresu obronności zostały zaplanowane dwudniowe działania dotyczące ewakuacji z Centrum Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnicy w wyniku zagrożenia.

17 września w Auli Zamku odbyła się prelekcja dla uczniów i pracowników CKiW dotycząca zagrożeń pożarowych oraz ewakuacji. Wykład przeprowadził zastępca Dowódcy JRG Oleśnica Piotr Adamski, który omówił procedury przeprowadzenia ewakuacji na terenie Centrum, szczegółowo opisał plan ewakuacji w każdym segmencie Zamku, a także przedstawił rodzaje ewakuacji i ich specyfikę.

18 września pracownicy i młodzież mieli okazję wykorzystać zdobytą dzień wcześniej wiedzę w praktyce. O godzinie 9:30 rano w CKiW OHP rozległ się dźwięk syreny, wzywającej do ewakuacji. Był to znak, że rozpoczynają się ćwiczenia przeciwpożarowe. Młodzież wraz z pracownikami w szybkim tempie udała się poza teren Zamku. Próbna ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie. Po udanej ewakuacji została przeprowadzona próba gaszenia ognia za pomocą gaśnicy proszkowej.

Tego typu ćwiczenia mają na celu przygotowanie pracowników i młodzież na ewentualne ryzyko wystąpienia pożaru. Bardzo dziękujemy Straży Pożarnej w Oleśnicy za pomoc w przygotowaniach i przeprowadzenie szkolenia.