Uczymy się umiejętnie radzić sobie z emocjami

W dniu 24 września 2019 roku odbyły się zajęcia terapeutyczne o temacie UMIEJĘTNE RADZENIE SOBIE ZE SWOIMI EMOCJAMI.  Warsztaty miały na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie z wyrażaniem uczuć wrażliwością na sygnały mowy werbalnej i nie werbalnej , odczuwanie pozytywnych sygnałów w grupie i do grupy. Zajęcia zostały podzielone ba trzy grupy z zamiarem przeprowadzenia ich w małych grupach w celu uzyskania lepszego efektu.