Jesteśmy eko- uczymy się segregować odpady

Statystyczny Polak wytwarza rocznie aż 300 kg śmieci, co daje kilkanaście milionów ton odpadów komunalnych w skali światowej! Ogromna ilość powstających odpadów to obecnie jeden z najpoważniejszych problemów środowiskowych. Dlatego też wprowadzenie obowiązku segregacji to niezmiernie ważny krok w kierunku zmniejszenia ilości spalanych i składowanych odpadów oraz wykorzystywania surowców wtórnych.

W ramach projektu „EkoAktywni w działaniu” młodzież wybrała się do oleśnickiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wraz z wzrostem świadomości mieszkańców oraz zmiany tryby życia na bardziej ekologiczny coraz więcej śmieci wywożonych jest przez nich do „Eko-Punktu” PSZOK.

Podczas oprowadzania po punkcie przez pracownika obsługi PSZOK, Krzysztofa Hyllo młodzież dowiedziała się, że nie wszystkie odpady możemy wyrzucać do koszy na śmieci.Do PSZOKU mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazywać odpady własnym transportem: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tonery, urządzenia zawierające freony (lodówki), odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie, makulaturę, metale żelazne, opakowaniowe tworzywa sztuczne i opakowaniowe szkło, odpady biodegradowalne, odpady gruzu budowlanego i poremontowego (muszą być odpowiednio rozdzielone np. gruz, drewno z rozbiórek desek drewnianych lub paneli, tapety, elementy armatury, elementy ceramiki budowlanej osobno), przeterminowane leki, tekstylia i odzież, opony od samochodów osobowych, farby, tusze, kleje, żywice.

Natomiast odpłatnie można oddać szkło płaskie (szyby okienne i drzwiowe, lustra), papę, materiały izolacyjne tj. wełna mineralna, styropian, zużyte opony z pojazdów ciężarowych, pozostałe tworzywa sztuczne nieobjęte systemem miejskim (np. ramy okienne z tworzyw sztucznych, rynny i rury PCV, wykładziny PCV).

Na pytania młodzieży odpowiadała inspektor ds. technicznych Karolina Płaskonos, która przybliżyła młodzieży zasady segregacji, recyklingu oraz wywozu śmieci na terenie Oleśnicy.

Bardzo dziękujemy obsłudze MGK za bardzo miłą i rzeczową wizytę.