„Pasowanie na ucznia”

Dzisiaj uczniowie klas, którzy rozpoczęli naukę w Centrum przed zajęciami lekcyjnymi uroczyście zostali przyjęci do grona uczniów SP1. Potwierdzone to zostało dyplomem i „osłodzone” czekoladkami. Był to także moment rozpoczęcia działalności samorządu uczniowskiego.

Bardzo dziękujemy za organizację pani Jadwidze Karpińskiej, wychowawczyni klasy VII.