Spotkanie Aktywnych w Namysłowie

W dniach 22–23 października w Namysłowie odbyło się Regionalne Spotkanie Aktywnych. Nasze Centrum było reprezentowane przez przedstawicieli Klubu Aktywnych – Kacpra Kostrzewę i Marka Strusia. Pierwszego dnia wszystkie drużyny miały okazję wymienić się doświadczeniami i przedyskutować działania, jakie są prowadzone przez każdą z przybyłych delegacji. Przedstawiona została prezentacja multimedialna obrazująca działania naszego Klubu Aktywnych, zeszłoroczną inicjatywę „Aktywna Integracja”, jak i tegoroczne działania Klubu realizowane przy współpracy z Radą Młodzieży. Aktywności te spotkały się z zainteresowaniem i aprobatą innych uczestników obrad. Aby odpocząć po licznych działaniach, nasi gospodarze zorganizowali dla gości wycieczkę do Ośrodka Rekreacyjno – Szkoleniowego  „Jakubus” w Jakubowicach, gdzie młodzież miała okazję spróbować jazdy konnej oraz nauczyć się jak należy oporządzać konie. Wieczorem przy ognisku był czas jeszcze mocniej zacieśnić świeżo nawiązane znajomości.

Drugi dzień rozpoczął się szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonym prze instruktorów Komendy Powiatowej Państwowej Straż Pożarnej w Namysłowie. Po zajęciach młodzież udała się na zwiedzanie Namysłowa w trakcie gry miejskiej, której celem było znalezienie murali.

To były dwa dni pełne inspirujących wrażeń i pozytywnych emocji, które z pewnością zaowocują wieloma ciekawymi inicjatywami w przyszłości.