Zajęcia w ramach OTK w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Oleśnicy

MCK OHP w Oleśnicy, jak co roku przystąpiło do pospolitego ruszenia doradców zawodowych i zorganizowało Ogólnopolski Tydzień Kariery dla młodzieży z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy. Tegoroczna akcja odbywa się w dniach 21-27.10.2019 r. pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie.”

Doradca zawodowy wraz z pośrednikiem pracy zorganizował zajęcia, które miały na celu odkrycie swoich zainteresowań, pasji oraz lepsze poznanie siebie.   Młodzież dyskutowała, pracowała w grupach, rozwiązywała testy i kwestionariusze. Zajęcia zostały wzbogacone również o filmiki motywacyjne, dokonano analizy własnych predyspozycji i preferencji zawodowych. Zadaliśmy sobie bardzo istotne pytania odnośnie motywacji, wyznaczania i osiągania celów oraz analizowaliśmy, co nas powstrzymuje przed osiągnięciem celu. Młodzież stworzyła własną definicję pasji, profesji i powołania. Podczas zajęć wywiązała się dyskusja odnośnie znaczenia pracy zawodowej w życiu młodego człowieka.

Prowadzące motywowały uczestników do dalszej pracy nad swoimi słabościami oraz wzmacnia wiary we własne możliwości. Zachęcały młodzież do podejmowania nowych aktywności by pełniej poznać swoje możliwości i ograniczenia. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, młodzież aktywnie uczestniczyła we wszystkich zadaniach.

 Tekst: Anna Jóźwiak- doradca zawodowy MCK OHP

            Maria Górecka – pośrednik pracy MCK OHP