Biotechnologia dla człowieka i środowiska

Celem projektu „EkoAktywni w działaniu” jest zmiana postawy młodego pokolenia i skierowanie jego energii na działania proekologiczne, rozwijanie świadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska poprzez szereg działań praktycznych i teoretycznych tj. warsztaty ekologiczne, kulinarne oraz wykłady.

Cykl wykładów zakończyła 20 listopada prelekcja doktora Zdzisława Wróblewskiego, wykładowcy na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W wykładzie na temat „Biotechnologia dla człowieka i środowiska” wzięli uczniowie CKiW oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy.

Wystąpienie rozpoczęło się od wyjaśnienia pojęcia biotechnologii oraz zapoznaniu zebranej młodzieży z kategoriami biotechnologii: białej, czerwonej i zielonej. Wykład podnosił wiele kwestii związanych z ekologią i ochroną środowiska takimi jak: biodegradacja, bioremedacja czy GMO. Doktor poruszył również zagadnienia związane z terapią fagami- „lekami ze ścieków” oraz opowiedział o zastosowaniu terapii fagowej w medycynie i weterynarii. Na zakończenie młodzież dowiedziała się jak wykorzystuje się komórki macierzyste i wirusa HIV w terapii genowej. Zagadnienia doktor ilustrował wieloma historiami z życia oraz przykładami ze świata nauki.

Wykład z pewnością wyjaśnił wiele niedomówień związanych z odbiorem biotechnologii jako nauki ingerującej w znaczeniu negatywnym w przyrodę i człowieka. Okazuje się bowiem, że biotechnologia to nauka przyszłości, dzięki której możemy uratować nie tylko naszą planetę ale i niejedno ludzkie życie.

Na zakończenie zastępca dyrektora CKiW w imieniu grupy projektowej wręczyła pani Urszuli Janickiej oraz doktorowi Zdzisławowi Wróblewskiemu podziękowania za zaangażowanie i pomoc w realizacji wykładów ekologicznych.