Międzypokoleniowe spotkanie

W środę, 05 lutego Rada Młodzieży naszego Centrum kontynuowała rozpoczęte w styczniu działania związane z niesieniem pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej ze środowiska lokalnego. Na tę okazję nasi cukiernicy przygotowali ciastka i słodkości na pierwsze w tym roku organizowane w salkach przy kościele Świętej Trójcy spotkanie dla osób starszych zamieszkałych w naszym mieście. Przedstawiciele Rady Młodzieży w trakcie spotkania nie tylko częstowali seniorów swoimi słodkimi wypiekami, ale mieli także okazję odbyć wiele fascynujących międzypokoleniowych rozmów. W ten sposób seniorzy mogli podzielić się radościami i bolączkami życia codziennego, a młodzież mogła spojrzeć na świat oczami osoby, dla której proste czynności życiowe stają się czasami barierami nie do pokonania. To była piękna lekcja empatii – młodzi ludzie swoją postawą okazali starszym mieszkańcom wsparcie oraz sprawili, że poczuli się oni nadal ważną częścią lokalnej społeczności. Obie strony miały okazję wiele się od siebie nauczyć i przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy niż dzieli.

Na koniec nasza młodzież została nagrodzona gromkimi brawami, co jeszcze bardzie zmotywowało naszą Radę Młodzieży do podejmowania dalszych działań na rzecz osób potrzebujących.