Ważny komunikat!

Szanowni Państwo,

w trosce o zdrowie naszych wychowanków i pracowników, wobec rosnącej liczby zachorowań na koronawirusa przekazałem kierownikom jednostek podległych dyspozycje skorelowane z działaniami rządu.

W dniach 12-25 marca nie będę odbywały się zajęcia oraz przedsięwzięcia warsztatowe, sportowe, kulturalno-oświatowe, wychowawcze i rekreacyjne. Centra kształcenia i wychowania oraz ośrodki szkolenia i wychowania zawieszają do 25 marca 2020 r. praktyczną naukę zawodu prowadzoną samodzielnie przez OHP. Wychowankowie, którzy mieszkają w internatach OHP i realizują praktyczną naukę zawodu u pracodawców nadal mogą korzystać z prawa pobytu wraz z wyżywieniem. Szczególnie dotyczy to uczestników OHP znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.

Centra edukacji i pracy młodzieży kontynuują indywidualną pracę doradczą z młodzieżą oraz zadania z zakresu pośrednictwa pracy.

Planowane wyjazdy zagraniczne w ramach projektów międzynarodowych odbędą się w innym terminie lub zostaną odwołane stosownie do uzgodnień kierowników jednostek budżetowych.

Ośrodki szkolenia zawodowego w Mińsku Mazowieckim, Radomiu oraz Włocławku realizują, z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników, zaplanowane szkolenia dla wychowanków i absolwentów OHP, urzędów pracy oraz firm.

Z pełną determinacją w zakresie ochrony zdrowia młodzieży i pracowników, uwzględniając aktualne zagrożenia, dążyć będziemy do wdrażania kolejnych rozwiązań organizacyjnych, a przede wszystkim do wznowienia realizacji zadań ustawowych OHP tak szybko, jak wiedza ekspertów i decyzje rządu zezwolą na to.

Aktualne informacje i zalecenia władz państwowych oraz instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia objawów dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus/

W sprawach indywidualnych rodzice i wychowankowie mogą zwracać się odpowiednio do wojewódzkich komendantów OHP lub dyrektorów centrów kształcenia i wychowania. Dobro naszych podopiecznych jest kluczowym wyzwaniem w trudnym czasie.

Bogdan Ścibut
Komendant Główny OHP

Proszę o zapoznanie się z komunikatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych.