Uroczystości 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II

100 lat temu urodził się Jan Paweł II. Karol Wojtyła wszystkim Polakom i ludziom na świecie znany przede wszystkim jako papież, przyszedł na świat w Wadowicach 18 maja 1920 r. Aby uczcić ten ważny jubileusz delegacja młodzieży z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy oraz Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II przygotowała tablicę pamiątkową oraz złożyła kwiaty i znicze pod pomnikiem papieża przy Bazylice Mniejszej pw. św. Jana Ewangelisty Apostoła w Oleśnicy. W krótkiej uroczystości udział wzięła dyrekcja SP 7, wychowawcy CKiW, siostry katechetki uczące młodzież, a przewodniczył jej ksiądz Klaudiusz Kordas. Podczas ceremonii zebrani goście odśpiewali ulubioną pieśń papieża ”Barkę”, a także odmówili krótką modlitwę.

Św. Jana Pawła II z młodymi ludźmi łączyła bliska więź, wierzył, że to ona jest solą ziemi, a Kościół i świat jej potrzebują do budowania i umacniania cywilizacji miłości. Spotkania z młodymi były najważniejszym punktem każdej pielgrzymki, to ojciec święty zainicjował w 1986 roku Światowe Dni Młodzieży, skupiające młodzież z całego świata. 11 października 2011 roku Błogosławiony Jan Paweł II został ogłoszony patronem Ochotniczych Hufców Pracy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy 16 października 2018 roku przyłączyło się do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Wrocławskiej.