Zapytanie ofertowe na prace remontowo-konserwatorskie kominka w holu wejściowym – Sala kominkowa Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

Zapytanie ofertowe na prace remontowo-konserwatorskie kominka w holu wejściowym – Sala kominkowa Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – Decyzja DWKZ we Wrocławiu

załącznik nr 2 – Program prac konserwatorskich

załącznik nr 3 – przedmiar prac

Załącznik nr 4 – formularz ofertowy

załącznik nr 5 – projekt umowy