Protokół z otwarcia ofert i informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej uczestników CKiW OHP w Oleśnicy

Protokół z otwarcia ofert i informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej uczestników CKiW OHP w Oleśnicy

protokół z otwarcia ofert

informacja o wyborze oferty