Powitanie nowego roku szkolnego 2020/2021

Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna Znów dni popłyną pracowite nad książką szkolną, nad zeszytem… Życzę Wam wszystkim, na początek Szkolnego roku- samych piątek!

1 września to tradycyjnie dzień, w którym oficjalnie kończą się wakacje, a szkolne mury znów ożywają po długiej przerwie. Przed uczniami i nauczycielami wiele nowych wyzwań, powrót do naukiw ciężkiej atmosferze epidemii. W Sali Rycerskiej Zamku Książęcego uczniowie oraz wychowawcy i instruktorzy praktycznej nauki zawodu wzięli udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz minutą ciszy z okazji 81. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Zebranych przywitał dyrektor CKiW w Oleśnicy Przemysław Wróbel, który życzył zgromadzonym owocnej pracy oraz niespożytych sił do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Następnie odczytano list od Komendanta Głównego OHP, który przypomniał o odpowiedzialnym zachowaniu w obecnej sytuacji epidemicznej. Akademia miała charakter nie tylko informacyjny, ale i zapoznawczy gdyż większość młodzieży to uczestnicy, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury Centrum.
Mamy nadzieję, że nadchodzący rok szkolny będzie dla nas okresem spokojnej nauki i pracy.