Gramy w piłkę halową

 

Dnia 07 października 2020 roku młodzież z naszego Centrum pod opieką wychowawcy wzięła udział w zajęciach sportowych zorganizowanych na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2. Celem zajęć było zapoznanie z regułami gry w piłkę nożną halową oraz doskonalenie umiejętności z tej dyscypliny sportowej. Jest to zespołowa gra sportowa, która jest odmianą piłki nożnej rozgrywanej na hali sportowej.

Na koniec spotkania uczestnicy zajęć wspólnie z wychowawcą rozegrali mecz piłki halowej. Dla młodzieży była to doskonała forma spędzenia wolnego czasu propagująca aktywność ruchową. Rozgrywkom towarzyszyła zdrowa rywalizacja.