II miejsce w konkursie „Pokonaj tor przeszkód”

Konkurs sportowy „Pokonaj tor przeszkód” skierowany był do młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. Organizatorami konkursu byli: Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu oraz 1-2 Hufiec Pracy w Górze. Celem konkursu było promowanie aktywności fizycznej, rozwijanie zainteresowania sportem, odkrywanie przez młodzież mocnych stron sportu poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego oraz dostrzeganie przez młodzież zalet płynących z udziału w konkursach sportowych. Naszą jednostkę reprezentowała Sylwia Kępska, która zajęła 2 miejsce. Gratulujemy!

Poniżej zwycięski filmik:

.