Niespodzianka z okazji Dnia Kobiet dla oleśnickich seniorek

W ramach współpracy z Dziennym Domem Seniora + w Oleśnicy Rada Młodzieży postanowiła przygotować niespodziankę dla oleśnickich seniorek z okazji Dnia Kobiet.

Dom Seniora to ośrodek wsparcia dla osób starszych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy, w którym starsze osoby mogą brać udział w zajęciach aktywizujących, warsztatach artystycznych i edukacyjnych.

Akcja przygotowywania upominków trwała w Centrum już tydzień wcześniej kiedy to na zajęciach praktycznych kucharze i cukiernicy piekli słodkie upominki, kowale wykuwali z metalu piękne kwiaty, a na zajęciach świetlicowych powstawały kolorowe tulipany z origami, barwne wachlarze oraz kartki z wierszem napisanym na tę okazję przez naszą wychowankę. Udało nam się przygotować aż 60 paczek z prezentami.

8 marca delegacja młodzieży wraz z dyrektorem CKiW, Przemysławem Wróblem, udała się do Dziennego Domu Seniora +, gdzie została przywitana przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Janusza Marszałka oraz pracowników. Przy poczęstunku wymieniliśmy się pomysłami na dalszą współpracę oraz omówiliśmy plany na nowe projekty.

Po krótkim spotkaniu udaliśmy się wraz z pracownikami do domów seniorów aby rozdać upominki.  Panie były bardzo zaskoczone i wdzięczne za prezenty, a młodzież szczęśliwa, że mogła sprawić tyle radości tak małym gestem. Część upominków trafiła do mieszkańców mieszkań chronionych, które znajduje się w DDS+.

To bardzo ważne, aby szczególnie w czasie pandemii pamiętać o starszych osobach, które w tym czasie potrzebują większej uwagi i pomocy. Było nam bardzo miło, że choć na chwilę mogliśmy  wywołać na ich twarzy uśmiech.

Z pewnością już wkrótce ponownie odwiedzimy seniorów!