Zawody strzeleckie

Strzelectwo sportowe to nie tylko adrenalina ale i trening ludzkiego umysłu, koordynacji psychomotorycznej czy też nauka cierpliwości, pokory. Wspomniany dreszczyk emocji związany jest z samą świadomością trzymania broni, wystrzałami ale też przeżycia związane z chęcią trafienia wybranego celu. Poprzez strzelectwo człowiek wyostrza swoje zmysły, trenuje swój umysł pobudzając szare komórki do działania.

Kierując się tymi zaletami oraz chęcią udziału naszej młodzieży zorganizowaliśmy zawody na strzelnicy Centrum z broni pneumatycznej. Całe spotkanie rozpoczęło się od instruktarzu jak strzelać, w jaki sposób posługiwać się bronią pneumatyczną, nie zabrakło też tak ważnego aspektu jak bezpieczeństwo. Uczestnicy oddawali 10 strzałów. Każdy celnie oddany strzał w podpisaną tarczę był punktowany. Zawody miały charakter rekreacyjno – sportowy, w której nie zabrakło zdrowej rywalizacji.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom.