Zapytanie ofertowe na prace konserwatorskie portali wraz z wykonaniem badań stratygraficznych ścian w Sali Rycerskiej Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

Zapytanie ofertowe na prace konserwatorskie portali wraz z wykonaniem badań stratygraficznych ścian w Sali Rycerskiej Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy_ renowacja portali

Załącznik nr 2- wzór umowy_renowacja portali.docx

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4