Zajęcia na strzelnicy

W ramach koła strzeleckiego chętni wychowankowie Centrum mogli skorzystać z zajęć na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Ligii Obrony Kraju – Ochotniczych Hufców Pracy”. Pod okiem wychowawcy uczyli się prawidłowego uchwytu broni stanowiącego podstawę sztuki strzelania, postawy strzeleckiej i celnego strzelania do oddalonej o kilkanaście metrów tarczy. Przed przystąpieniem do treningu młodzież wysłuchała informacji dotyczącej właściwego zachowania się na strzelnicy i zasad obowiązujących podczas strzelania z broni pneumatycznej, poznała również rodzaje i budowę broni.

Po wysłuchaniu instruktażu dotyczącego techniki oddawania strzału młodzież z entuzjazmem podeszła do ćwiczeń. Zajęcia na strzelnicy, mają na celu popularyzację strzelectwa sportowego wśród młodzieży. Ponadto dyscyplina ta kształci u młodych ludzi pożądane cechy charakteru: zdyscyplinowanie, umiejętność opanowania się i skupienia, wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe. Jej uprawianie daje dużo satysfakcji, a jednocześnie może stanowić element przysposobienia młodzieży do odpowiedzialności za obronę kraju. Zajęcia na strzelnicy przyniosły młodzieży dużo wrażeń i zadowolenia.