Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia – Zapytanie ofertowe na montaż pompy do zwiększenia ciśnienia wody w hydrantach i prace remontowe na II piętrze internatu Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

CKIWDZ~1