Jak radzić sobie ze stresem?

Niektórzy dobrze sobie radzą ze stresem – ciągłe wyzwania i presja nie stanowią dla nich problemu. Inni mają krótsze i dłuższe chwile kryzysu, ale po jakimś czasie w końcu stają na nogi. Są też osoby, które upadają i już nigdy się nie podnoszą. Co odróżnia dwie pierwsze grupy od ostatniej?
Rezyliencja, czyli zdolność do adaptowania się do zmieniających się okoliczności i odpowiedniego reagowania na przeciwności losu.

Podczas warsztatów z trenerem kompetencji miękkich, Krystyną Buzarewicz młodzież zapoznała się z 7 filarami rezyliencji, czyli procesami i mechanizmami, które sprzyjają pozytywnemu funkcjonowaniu jednostki, mimo przeciwności losu.

Dzisiejsze warsztaty dotyczyły korzyści rezyliencji :

  • mini-porcja wiedzy koła rezyliencji i jego filary
  • identyfikacja najsilniejszych i najsłabszych filarów
  • trójkąt dramatyczny i trójkąt zmiany
  • poznanie wybranych technik relaksacyjnych
  • poznanie techniki myślenia pytaniami i doświadczenie drogi uczącego się.