Aktywność dobry wybór

W ramach koła sportowego młodzież ma możliwość korzystać z profesjonalnego sprzętu sportowego i rozwijać swoje zainteresowania z zakresu aktywności fizycznej i prowadzenia zdrowego stylu życia. Zajęcia pod okiem wychowawcy z uprawnieniami trenera personalnego sprawiają, że młodzież uczy się prawidłowych nawyków ruchowych 🏋️‍♀️