Ja za 10 lat i nasze wartości- warsztaty psychologiczne

W dniu 10 stycznia młodzież przebywająca w internacie miała możliwość po raz kolejny wziąć udział w cyklicznych zajęciach warsztatowych prowadzonych przez psychologa – psychoterapeutę mgr Annę Kubacką. W czasie zajęć poruszany był jakże ważny dla młodych ludzi temat wartości, które są dla nich znaczące, którymi kierują się w swym postępowaniu, które mają wpływ na ich obecne życie. Każdy z uczestników miał możliwość swobodnego wypowiadania się, określenia co stanowi dla niego najważniejsze wartości. Następnie określiliśmy, które wartości dominują w naszej grupie. Druga część zajęć związana była z wizualizacją przyszłości uczestników, a jej tematem było „Ja za 10 lat”. Każdy z uczestników na podstawie dostarczonych materiałów miał wykonać projekt swego życia za 10 lat. To jak wyobraża sobie siebie, swoje funkcjonowanie w różnych życiowych sferach. Zadanie to, choć początkowo niełatwe spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. Stworzyło okazję do zastanowienia nad sobą swoją życiową drogą, celami jakie sobie stawiamy, zadaniami jakie czekają nas w przyszłości w różnych rolach społecznych.