II Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowej drzwi ppoż dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

CKiW.DZP.273.6.2022

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego

Załącznik nr 4 – Postanowienie Komendanta Straży Pożarnej

Załącznik nr 5 – Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Załącznik nr 6 – Protokół i decyzja z kontroli Straży Pożarnej