Wykonanie remontu budynku warsztatów szkoleniowych – etap I Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy – II postępowanie

08da33fa-fa68-5040-856a-a2000e23554d

Remont warsztatów SWZ

Załącznik nr 1 – projekty

Załącznik nr 2 – przedmiar robót

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 Oświadczenie + sankacje

Załącznik nr 6 – Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika budowy

Załącznik nr 7 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby