Remont dachu – etap II Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

08da424d-8b42-3ab9-982b-1f000d319ab6

CKiW.DZP.271.4.2022 – remont dachu II

Załącznik nr 1 Projekt techniczny

Załącznik nr 2 – Przedmiar segment G1

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Wykaz robót

Załącznik nr 5 Oświadczenie + sankacje

Załącznik nr 6 – Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika budowy

Załącznik nr 7 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 9 – Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku

Załącznik nr 10 – Wytyczne DWKZ ws. remontu dachu Zamku Książąt Oleśnickich