Remont budynku warsztatów szkoleniowych – etap I Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

08da4a12-6708-380c-6e75-33000d711f4e

CKiW.DZP.271.5.2022 SWZ

Załącznik nr 1 – projekty

Załącznik nr 2 – przedmiar robót

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 Oświadczenie + sankacje

Załącznik nr 6 – Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika budowy

Załącznik nr 7 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby