Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

Sukces to suma niewielkiego wysiłku powtarzanego z dnia na dzień

 

Na Sali Rycerskiej Zamku Książęcego zainaugurowano nowy rok szkolny 2022/2023.
Zebranych uczniów, rodziców, kadrę pedagogiczną oraz wychowawczą przywitał dyrektor CKiW, który odczytał list od Komendant Głównej OHP, Małgorzaty Zwiercan.
Naszym uczestnikom życzymy aby każdy dzień z OHP przyniósł radość i zadowolenie z wyboru życiowej drogi.