Spotkanie opłatkowe w CKiW

Wczoraj w CKiW odbyło uroczyste spotkanie opłatkowe, w którym udział wzięli uczniowie, kadra pedagogiczna i administracyjna oraz zaproszeni przedstawiciele lokalnych instytucji i szkół. Spotkanie rozpoczęło się od przekazania na ręce dyrekcji CKiW Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy. Młodzież przygotowała część artystyczną oraz zaśpiewała kolędy. Następnie dyrektor CKiW wręczył wyróżnienia uczniom za aktywną pracę na rzecz Centrum oraz wzorowe oceny i frekwencję. Posiłek rozpoczął się od modlitwy oraz podzielenia się opłatkiem. Wspólnie spędzony czas upłynął w miłej i ciepłej atmosferze. Bardzo dziękujemy gościom za liczne przybycie i życzymy wszystkim spokojnych, rodzinnych Świąt.

S