Spożywaniu alkoholu mówimy NIE

Kolejny raz nasza młodzież zaangażowała się w samoszkolenie i poszerzanie wiedzy na różne tematy. Rada Młodzieży przygotowała prezentację i pogadankę dla innych uczestników internatu na temat negatywnych skutków spożywania alkoholu, jego szkodliwego wpływu na zdrowie oraz rozwój psychiczny młodych ludzi.