Obcowanie ze sztuka podczas wystawy „Spojrzenia”

W piątek młodzież wzięła udział w wernisażu wystawy „Spojrzenia” Małgorzaty Rzempowskiej – Skóry. Tematem prac była postać Baby Jagi w kulturze Słowian. Wystawa wzbudziła w młodych ludziach dużo emocji i była powodem do dalszych rozmów.