Podziękowania dla młodzieży OHP za udział w wolontariacie

Nasza młodzież wraz z Radą Młodzieży otrzymała podziękowania i certyfikaty udziału w wolontariacie wspieraniu inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Bardzo dziękujemy za tak miłe docenienie.