Zajęcia doradcze w ramach projektu ,, Aktywni górą”

Podczas zajęć doradczych w ramach projektu „Aktywni górą!” młodzież poznała tajniki autoprezentacji w kontekście przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.  Zadaniem  wyznaczonym przez prowadzącego było sporządzenie opisu siebie najpierw w formie pisemnej, następnie przygotowanie do wypowiedzi ustnej. Namiastką wystąpienia publicznego czy też przed komisją rekrutacyjną była prezentacja przed kolegami i zaproszonymi gośćmi – psycholog, wychowawcą, koordynatorem. Uczestnicy mieli pierwszą okazję do zmierzenia się z towarzyszącym tego typu wypowiedzi stresem i sprawdzenia siebie pod kątem właściwie zebranych informacji na własny temat, na które miały składać się kwalifikacje, zainteresowania, mocne i słabe strony oraz plany i  oczekiwania na przyszłość. Młodzi wypadli bardzo dobrze, a zaproszeni goście wykazali się także empatią i profesjonalizmem zadając pytania pomocnicze i służąc cenny  wskazówkami, by w realu wypaść jeszcze lepiej i odnieść sukces zatrudnienie. Symbolicznym upominkiem był tytuł Mistrza Autoprezentacji wręczony przez prowadzącego doradcę i zaproszonych gości, w prostej ale niosącej radość formie.
   Projekt finansowany ze środków UE.