Zajęcia dla młodzieży OHP

Dziś porozmawialiśmy o tym jakie zagrożenia niesie ze sobą zrobienie tatuażu? Jeden z naszych uczestników Hubert poprowadził dyskusję o wadach i zaletach tatuaży.
Może być zdjęciem przedstawiającym 16 osób, ludzie uczą się, klarnet, biuro i tekst
-->