Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

„Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali” – Jan Paweł II
Wakacje za nami, nadszedł czas powrotu do szkoły i podjęcia nowych wyzwań zarówno przez uczniów, jak i kadrę .W naszym Centrum odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 Młodzież odczytała list powitalny Komendant Główny OHP, Małgorzaty Zwiercan. Następnie zastępca Dyrektora CKiW, Agnieszka Owczarek powitała uczniów z poprzednich roczników oraz nowo zrekrutowanych, przedstawiła kadrę pedagogiczną oraz organizację i warunki kształcenia. Swoje przemówienie zakończyła życząc zgromadzonym cierpliwości, wytrwałości i zaangażowania na rzecz jednostki oraz lokalnej społeczności.