Start projektu „Powrót do wspólnych korzeni”

Wspólne korzenie kulturowo-językowe pochodzące od jednego narodu słowiańskiego są najważniejszym czynnikiem łączącym Polskę i Ukrainę W ramach programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży młodzi ludzie podczas trwającego tydzień projektu będą zgłębiać historię, tradycję i kulturę dawnych Słowian. Pomogą im w tym warsztaty edukacyjne, kulturalne, artystyczne, kulinarne a także teatralne- gdyż efektem projektu będzie spektakl teatralny. Za nami już pierwsze próby, a przed nami dużo pracy! Będzie sie działo. Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży.