Kultywowanie tradycji i szacunku wobec zmarłych

Dnia 2 listopada 2023 r. w Dniu Zadusznym wychowankowie udali się na oleśnicki Cmentarz Komunalny pod Pomnik Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego oraz na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, którzy zginęli podczas walk o wyzwolenie ziemi oleśnickiej spod okupacji niemieckiej. Celem wyjścia było uzmysłowienie młodzieży konieczności kultywowania tradycji i szacunku wobec zmarłych.