Młodzież CKiW OHP w Oleśnicy zachęca do uzupełniania społecznej lodówki

Lodówka społeczna działająca przy Centrum jest na bieżąco uzupełniana przez naszą młodzież.
Zachęcamy do dzielenia się nadprogramowymi ilościami żywności z potrzebującymi.