Zapytanie ofertowe – wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych na remont dachów.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych na remont dachów. 
 _

Zapytanie cenowe: 

Source: Przetargi