Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu dachu Zamku Książęcego w Oleśnicy

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu dachu Zamku Książęcego w Oleśnicy.

Zapytanie cenowe: 


Source: Przetargi