Wycieczka do kina

W dniu 3 grudnia młodzież naszego Centrum uczestniczyła w wycieczce do kina.  Wyjazd ten był nie tylko wynikiem nieustającego zainteresowania  młodych ludzi  X muzą, ale także miał  charakter terapeutyczny. Filmoterapia poprzez film pełni podobne  funkcje jak biblioterapia przy użyciu książki,a są to funkcje:  wychowawcza- wzbogacająca wewnętrzne życie jednostki i rozwojowa- mająca związek z treściami jakie niesie ze sobą  film. Bardzo ważnymi  funkcjami, które  rozwija  kino są:  komunikacyjna  i ekspresyjna- uspołeczniająca jednostkę w grupie i umożliwiająca swobodne wypowiadanie się, co w przypadku naszej młodzieży jest niezwykle ważne. Najważniejszą z pośród wszystkich, jest funkcja terapeutyczna, dostarcza pozytywnych uczuć związanych z estetycznym przeżywaniem sztuki filmowej, wywołuje nastrój  relaksacji, rozluźnienie psychofizyczne oraz  samoaktywizowanie.

Młodzież niezwykle entuzjastycznie odebrała wyjazd  i  oczekuje na kolejne wycieczki.

dscn1753