Zajęcia ruchowe

W dniu 17 stycznia 2017 roku nasza młodzież wzięła udział w zajęciach ruchowych z elementami tańca współczesnego, które są ważnym czynnikiem integrującym grupy. Choreografia do muzyki była ułożona przez dziewczęta.

Jesteśmy przekonani, że te zajęcia przyczynią się do rozwoju zainteresowań naszej młodzieży tańcem i jej pozytywnymi walorami, które uczą:

  • współodpowiedzialności
  • współdziałania
  • zdyscyplinowania
  • otwartości
  • komunikatywności

Podczas zajęć dopisywał dobry humor i zabawa.