Otwarcie strzelnicy w Centrum

11 lutego w ramach podpisanego porozumienia o współpracy z Zarządem Powiatowym Ligi Obrony Kraju „Huzar Oleśnica”  na terenie Zamku Książąt oleśnickich otwarto strzelnicę, która jest dostępna dla młodzieży przebywającej w CKiW, lokalnych mieszkańców oraz szkół miasta i powiatu oleśnickiego.

W uroczystości otwarcia wzięli udział m.in. przedstawiciele LOKu mjr Jan Stach, prezes klubu „Huzar” Dariusz Matujza,  a także reprezentanci lokalnych władz burmistrz Michał Kołaciński, starosta Wojciech Kociński oraz radni Zbigniew Nagórny i Beata Krzesińska.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja na temat działalności edukacyjno-wychowawczej Centrum, którą przedstawiła zastępca dyrektora Centrum Eliza Kołcz. Po prezentacji dyrektor CKiW OHP Przemysław Wróbel rozdał oficjalne podziękowania zaangażowanym w otwarcie strzelnicy osobom oraz sponsorom: Agacie i Andrzejowi Głuchy, Marcie i Szymonowi Wojtowicz i Magdalenie i Cezaremu Kornak.

Po przecięciu wstęgi każdy z zaproszonych gości mógł wypróbować swoje celne oko na trzech stanowiskach strzelnicy.

Strzelnica będzie dostępna dla szkół oraz grup zorganizowanych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu korzystania ze strzelnicy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa każdorazowe korzystanie ze strzelnicy wymaga obecności instruktora.

W okresie ferii zimowych strzelnica będzie otwarta od pon -pt od 17.00 – 19.00, w soboty
i niedziele od 9.00-12.00.