Przygotowania do wiosny-malowanie w internacie

Wykorzystując nieobecność wychowanków w Centrum w okresie ferii zimowych rozpoczęły się wiosenne porządki na Internacie. Aby młodzież miała jak najprzyjemniejsze warunki do przebywania w internacie dyrektor Centrum zarządził odświeżenie pomieszczeń internatowych. Ekipa wzięła się ostro do roboty, pomalowano ściany, zaszpachlowano ubytki,  przeprowadzono prace konserwatorsko-naprawcze, a także generalne porządki. W ubiegłym roku podłogi na jednym pietrze internatu zostały wycyklinowane, a także wykonano instalację oświetlenia ewakuacyjnego.