Unieważnienie zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy.

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy informuje, że Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników Zamawiającego (wstępnych, okresowych oraz kontrolnych) wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi, niezbędnymi do wydania orzeczeń lekarskich do celów określonych w Kodeksie Pracy i przepisach wykonawczych zostaje unieważnione.

Załącznik: 
Zapytanie cenowe: 


Source: Przetargi