Pielgrzymka na Jasną Górę

W dniach 9-10.06.2016 odbyła się XXIV Pielgrzymka Ochotniczych Hufców Pracy na Jasną Górę. Nasze Centrum reprezentowali: dyrektor Przemysław Wróbel, młodzież oraz kadra wychowawcza.

W pielgrzymce pod hasłem „Z Maryją głosimy Dobrą Nowinę o Chrystusie” wzięło udział kierownictwo Komendy Głównej, Duszpasterz Krajowy, wojewódzcy komendanci, wojewódzcy duszpasterze, dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania oraz dyrektorzy Ośrodków Szkolenia Zawodowego OHP. Tradycyjnie modlitwa rozpoczęła się w Archikatedrze Częstochowskiej, gdzie odbyło się nabożeństwo pokutne. Następnie wszyscy uczestnicy pielgrzymki w modlitwie i śpiewie przeszli Alejami NMP na Jasną Górę na Mszę Świętą. Podczas mszy świętej odprawianej na Jasnej Górze delegacje młodzieży z poszczególnych wojewódzkich komend oraz Centrów Kształcenia i Wychowania złożyły duchowy dar podkreślając w ten sposób pragnienie ukoronowania Maryi swoim ewangelicznym życiem.