Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na obsługę recepcji z usługami ochrony osób i mienia Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na obsługę recepcji z usługami ochrony osób i mienia Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy