Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe na prace remontowo-konserwatorskie kominka w holu wejściowym – Sala kominkowa Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe na prace remontowo-konserwatorskie kominka w holu wejściowym – Sala kominkowa Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy. CKiW.DZP.273.8.4..2020 – Informacja o wyborze