Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla Centr Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Usługi ppoż