Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty